Uvela

UVELA är berikat med naturliga ingredienser av högsta kvalitet för att sätta mammans och barnets hälsa i första rummet och skapa en unik upplevelse, före och efter födseln.

UVELA-produkterna genomgår de allra strängaste säkerhetstesterna och erbjuder den bästa omsorgen för känslig spädbarnshud. 

UVELA bygger på en specialformel med 100 % växtbaserade aktiva ingredienser och stöder barn och mammor genom en sund graviditet och även efter födseln. 

  •  Natural ingredients
  •  Ekoetisk analys
  •  Stränga pålitlighetstester

Företagswebbplats för Uvela: www.uvela.com

UVELA:s enastående naturliga prestanda stärker banden mellan mamman och barnet.
UVELA:s enastående naturliga prestanda stärker banden mellan mamman och barnet.
UVELA-produkternas bevisade effekt kombinerar naturliga ingredienser och innovation för att erbjuda en helt ny upplevelse inom växtbaserad vård. Alla produkter är kliniskt godkända i stränga tester.