Våra Kliniska Tester

Med internationella utbildningsinstitutioners och testlaboratoriers kunnande…

När vårt forsknings- och utvecklingsteam skapar recept utför de omfattande egen forskning och tar stöd av globala forskningsresultat för att välja de mest effektiva naturliga ingredienserna. Detta leder till att våra produktrecept är noggrant formulerade på alla stadier innan de når testproduktionsfasen. Den dermatologiska och kliniska effekten testas av globalt erkända internationella institut och laboratorier. Våra slutprodukter genomgår noggranna tester med frivilliga försökspersoner där varje produkts effekt kvantifieras. Carex Sweden arbetar främst med Farcoderm, en oberoende institution med laboratorier i Schweiz och Frankrike. De ansträngningar som görs för att mäta våra produkters prestanda och pålitlighet styrker våra påståenden om produkternas effekt.