Forskning, Utveckling
och Innovation

Carex Sweden – växter och vetenskap i symbios!

Carex Sweden värdesätter naturen och människors hälsa, och investerar hela tiden i forskning och utveckling. Vi framställer alla produktformler på våra egna anläggningar. Företaget fokuserar på teknik och lösningar av högsta kvalitet genom att utveckla progressiva och innovativa formler som ligger rätt i tiden.

Miljövänlig teknik används vid skörden i enlighet med principen om ansvarsfullt utnyttjande av naturresurser med hjälp av ekoetisk analys. Extraktet utvinns från specialblandningar av nästan 100 växter. Carex Sweden bygger all sin verksamhet på natur och vetenskap och fulländar sina blandningar i laboratorietester som uppfyller europeiska standarder. Mycket pålitliga produkter tas fram med stränga pålitlighetstester.

Vi finns runt om i världen och våra lösningar kombinerar natur och vetenskap.